U bent hier:Home Onderwerpen  Politie

Politie

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de politie op basis van de Politiewet 2012. Dit toezicht richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie. Het gaat hierbij niet alleen om het functioneren van de nationale politie als eigenstandige organisatie, maar ook om haar rol als ketenpartner (bijvoorbeeld binnen de strafrecht- en vreemdelingenketen). De Inspectie houdt ook toezicht op de kwaliteit van politieopleidingen en de examinering.

Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond