U bent hier:Home Onderwerpen  GHOR

GHOR

GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is een regionale organisatie die de inzet van en voorbereiding op grootschalig geneeskundig optreden coördineert en aanstuurt. Het gaat daarbij vooral om zorg bij grootschalige incidenten, rampen en crises.

De GHOR vertegenwoordigt de verschillende zorginstellingen en zorgaanbieders die ieder een eigen taak hebben bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Het gaat hierbij onder meer om de Regionale Ambulancevoorziening, ziekenhuizen en traumacentra. Deze organisaties blijven verantwoordelijk voor hun eigen werk. De GHOR zorgt ervoor dat de organisaties onderling de zorg goed op elkaar afstemmen. Zo zijn ze gezamenlijk voorbereid op de zorg bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Daarnaast is de GHOR het aanspreekpunt voor de andere hulpdiensten (zoals brandweer en politie) en overige betrokkenen bij grootschalige incidenten. De GHOR valt onder de verantwoordelijkheid van een veiligheidsregio. Die bestaat uit de burgemeesters in die regio. Op landelijk niveau is de Minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk.

Toezicht

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de wijze waarop de besturen van de 25 veiligheidsregio’s hun taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing uitvoeren. Dit staat in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 57. Een van deze taken is de GHOR.

Naast de Inspectie Veiligheid en Justitie houdt ook de Inspectie Gezondheidszorg toezicht op de GHOR. Op basis van artikel 7 van de Kwaliteitswet zorginstellingen ziet zij toe op de kwaliteit van de geleverde zorg.

Door de vage scheidslijn tussen beide toezichtsdomeinen is het belangrijk dat beide inspecties samenwerken, bijvoorbeeld door hun toezicht op elkaar af te stemmen.

Meer informatie

Direct naar

Actuele publicaties:

Zie ook