Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Inspectiebericht: Resultaten tussentijds toezicht Amsterbaken

  21-04-2015

  Op 21 januari 2015 hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie SZW een onaangekondigd tussentijds toezicht uitgevoerd bij justitiële jeugdinrichting Amsterbaken. Dit tussentijds toezicht volgt op een doorlichting die de Inspecties in mei 2013 uitvoerden. Tevens hebben de Inspecties het tussentijds toezicht benut om nader onderzoek te doen naar twee recente ontvluchtingen.

 • Rapport: Politie-opleidingen Bachelor of Policing (BaP) en Master of Criminal Investigation (MCI)

  17-04-2015

  Omdat beleid te vaak niet wordt omgezet in uitvoering én omdat de Politieacademie niet beschikt over een werkend kwaliteitszorgsysteem, ziet de Inspectie Veiligheid en Justitie risico’s voor en tekortkomingen in de kwaliteit van de opleidingen BaP en MCI.

 • Onderzoek 'Implementatie Masterplan DJI 2013-2018, risico’s voor het gevangeniswezen' gestart

  14-04-2015

  Binnen het gevangeniswezen spelen zich, als gevolg van de implementatie van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013-2018, diverse en ingrijpende veranderingen af: een versobering van regimes, het intensiveren van meerpersoonscelgebruik, een aangepaste personeelsformatie, een nieuw dagprogramma, het sluiten van inrichtingen en afdelingen en daarmee samenhangend een groot aantal personeelswisselingen en -uitstroom. Deze veranderingen kunnen een risico vormen voor de ...

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.