Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • High Impact Crime cijfers 2015 zijn betrouwbaar, term ophelderingspercentage niet duidelijk

  28-09-2016

  De aantallen en ophelderingspercentages van overvallen, woninginbraken en straatroven (High Impact Crimes (HIC)) voor het jaar 2015 zijn betrouwbaar. Deze conclusie trekt de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) in haar vandaag gepubliceerde rapport. Om de betrouwbaarheid van de cijfers te kunnen vaststellen heeft de Inspectie VenJ het proces van totstandkoming van het aantal aangiften en het ophelderingspercentage onderzocht. De Inspectie VenJ concludeert dat in dit proces ...

 • Rapport: Maatregelen integriteit

  06-09-2016

  De aanhouding van een politieambtenaar (die verdacht wordt van corruptie) vormt voor de minister van Veiligheid en Justitie aanleiding om een aantal – door de politie uit te voeren – maatregelen af te kondigen. De Inspectie heeft de opzet en werking van deze maatregelen onderzocht. Gedurende het onderzoek heeft de politie een versnelling in het tempo van realisatie van de maatregelen aangebracht.

 • Rapport: Politieonderwijsverslag 2016

  31-08-2016

  Om een goed opgeleid politiekorps te krijgen dat is voorbereid op haar taak in de politiepraktijk, moeten partijen gezamenlijk tot strategische keuzes en reële planningen komen: de Politieacademie (PA) vanuit haar expertise rondom opleiden en ontwikkelen, de nationale politie (NP) als behoeftesteller, facilitator en afnemer en het Directoraat-Generaal Politie (DGPol) vanuit de inhoudelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de minister en als financier. Tot deze conclusie komt de ...

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Direct naar

Gerelateerde websites

Twitter

Volg de InspectieVolg de Inspectie
@InspectieVenJ