Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Adviesbezoek Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) aan Nederland

  27-07-2015

  Het SPT (vertaald: Subcomité ter preventie van foltering) legt deze dagen een adviesbezoek af aan Nederland. Het bezoek richt zich op de overheid en het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) in Nederland. Het doel is een verdere versterking van de preventie van foltering en andere onmenselijke behandeling.

 • Rapport: Identiteitsvaststelling in de strafrechtketen

  07-07-2015

  De Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: de Inspectie) concludeert dat de Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen en het bijbehorende protocol niet structureel en voldoende geborgd worden uitgevoerd in de gehele strafrechtketen.

 • Rapport: Naar een bundeling van krachten in tijden van crisis

  30-06-2015

  De crisisorganisatie op regionale luchthavens bestaat uit een grote hoeveelheid publiek, private, nationale en internationale partijen. Partijen zijn zich hiervan bewust. Hiermee wordt de specifieke dynamiek op een luchthaven grotendeels onderkend. Echter, een gebrekkige kennis en/of erkenning van elkaars taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, belangen en mogelijkheden maakt de samenwerking tussen de verschillende partijen kwetsbaar. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en ...

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.