Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Tweede Monitor Vreemdelingenketen

  06-05-2015

  De vreemdelingenketen heeft actief geïnvesteerd in verbeteringen. Zo is bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen de ketenpartners die zijn betrokken bij het vertrek van een vreemdeling zichtbaar verbeterd. Dit blijkt uit de tweede Monitor Vreemdelingenketen die werd uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 • Inspectiebericht: Rampenbestrijding en crisisbeheersing

  04-05-2015

  In het najaar van 2014 zijn alle veiligheidsregio’s gevraagd aan te geven op welke wijze de veiligheidsregio’s uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen uit de Staat van de Rampenbestrijding 2013. De uitkomsten zijn in hoofdlijnen opgenomen in het Inspectiebericht Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 • Rapport: Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in Overijssel

  01-05-2015

  De Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie beoordelen het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel als onvoldoende en van jeugdhulporganisatie Vitree als matig inzake de hulpverlening aan een gezin in Overijssel.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.