Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

Foto: Bommels fotoshop

Actueel

 • Rapport: Politie-opleidingen Bachelor of Policing (BaP) en Master of Criminal Investigation (MCI)

  17-04-2015

  Omdat beleid te vaak niet wordt omgezet in uitvoering én omdat de Politieacademie niet beschikt over een werkend kwaliteitszorgsysteem, ziet de Inspectie Veiligheid en Justitie risico’s voor en tekortkomingen in de kwaliteit van de opleidingen BaP en MCI.

 • Onderzoek 'Implementatie Masterplan DJI 2013-2018, risico’s voor het gevangeniswezen' gestart

  14-04-2015

  Binnen het gevangeniswezen spelen zich, als gevolg van de implementatie van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013-2018, diverse en ingrijpende veranderingen af: een versobering van regimes, het intensiveren van meerpersoonscelgebruik, een aangepaste personeelsformatie, een nieuw dagprogramma, het sluiten van inrichtingen en afdelingen en daarmee samenhangend een groot aantal personeelswisselingen en -uitstroom. Deze veranderingen kunnen een risico vormen voor de ...

 • Jaarbericht IVenJ 2014

  13-04-2015

  Op 13 april 2015 is het Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie aangeboden aan de Tweede Kamer. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten. Het jaarbericht benoemt tevens enkele thema’s die centraal staan in het toezicht voor de periode 2015-2017 zoals benoemd in het werkprogramma 2015.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

 • Missie en visie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.