Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Rapport: Naar een bundeling van krachten in tijden van crisis

  30-06-2015

  Partijen die een functionele rol hebben (tijdens crises) op regionale luchthavens zijn zich bewust van het grote aantal aanwezige crisispartijen. Ook van de aard (publiek of privaat) en het karakter (nationaal of internationaal) is men zich bewust. Hiermee wordt de specifieke dynamiek op een luchthaven grotendeels onderkend. Echter, een gebrekkige kennis en/of erkenning van elkaars taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, belangen en mogelijkheden maakt de samenwerking kwetsbaar. Dit blijkt ...

 • Rapport: Verlofpraktijk Van der Hoevenkliniek

  30-06-2015

  De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert dat de Van der Hoevenkliniek de verleende machtiging tot onbegeleid verlof te ruim en onjuist heeft geïnterpreteerd. Onvoldoende interne tegenspraak in deze casus en de patstelling tussen de kliniek en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben bijgedragen aan de besluitvorming die hiertoe heeft geleid. Ten aanzien van andere lopende verlofmachtigingen heeft de Inspectie geen onregelmatigheden geconstateerd. De verlofuitvoering ...

 • Internationale Dag tegen foltering: Nederland tegen onmenselijke behandeling

  26-06-2015

  Elke dag worden op veel plaatsen ter wereld mensen slachtoffer van wrede, onmenselijke, of vernederende behandeling en bestraffing. Het is de taak van de overheid om hun onderdanen te beschermen en de rechtsstaat te verstevigen. Vandaag staan de Verenigde Naties (VN) tijdens een jaarlijkse VN-dag stil bij de slachtoffers van foltering. Deze dag is voor Nederland aanleiding om zich expliciet uit te spreken tegen foltering en andere vormen van onmenselijke behandeling.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.