Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • 75 jaar toezicht op de brandweer

  02-10-2015

  Op 15 oktober 2015 bestaat er 75 jaar toezicht op de brandweer in Nederland. Ter gelegenheid hiervan heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een gelijknamig jubileumboek laten samenstellen. Het eerste exemplaar van het jubileumboek is tijdens het Congres Brandweer Nederland overhandigd aan de voorzitter van Brandweer Nederland.

 • Rapport: Contrabande in forensisch psychiatrische centra

  30-09-2015

  De Inspectie Veiligheid en Justitie wil dat TBS-klinieken meer doen aan het voorkomen van de invoer van drugs. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie onderschrijft deze aanbeveling en verwacht voor 1 januari 2016 een plan van aanpak om de beveiliging te verbeteren. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het inspectierapport ‘Contrabande in forensische psychiatrische centra'.

 • Plan van aanpak Onderzoek Zeer grote brand Herenweg te Houten

  29-09-2015

  Op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) doet de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek naar de afwikkeling van een brandmelding ten tijde van een zware zomerstorm. Deze situatie/combinatie van factoren deed zich op 25 juli 2015 voor in Houten. Doel van het onderzoek is lessen te formuleren voor de Veiligheidsregio naar aanleiding van het brandweeroptreden. Aan de hand van concrete aanbevelingen wil de Inspectie een bijdrage leveren aan een betere voorbereiding van de VRU op de ...

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.