Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Plan van aanpak vervolgonderzoek 'De identificatie van asielzoekers in Nederland'

  20-07-2016

  De identificatie en registratie van asielzoekers wordt in Nederland uitgevoerd door de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en heeft als primaire doelstelling de vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfstitel/status van de asielzoeker. Daarnaast draagt het bij aan het bestrijden van onder meer mensensmokkel en mensenhandel en van openbare veiligheidsproblematiek, zoals terrorisme.

 • Rapport: Jaarbeeld Terugkeer 2015

  13-07-2016

  De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen. Dit jaarbeeld van de Inspectie over het terugkeerproces beschrijft op hoofdlijnen de bevindingen van de in 2015 gemonitorde uitzettingen.

 • Onderzoek stroomstoring Noord-Holland door Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom afgerond

  07-07-2016

  De Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom hebben gezamenlijk onderzoek naar gedaan naar de stroomstoring die op 27 maart 2015 in Diemen plaatsvond. Een groot gedeelte van Noord-Holland en kleine gedeelten van Flevoland zaten zonder stroom. De Inspecties concluderen dat er goed moet worden overlegd tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Ook is een belangrijke constatering dat het telecomnetwerk bij een langdurige regionale stroomstoring kwetsbaarheden vertoont. Bij een ...

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Direct naar

Gerelateerde websites

Twitter

Volg de InspectieVolg de Inspectie
@InspectieVenJ