Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • 10 jaar VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT)

  22-06-2016

  Elke dag worden op veel plaatsen ter wereld mensen slachtoffer van wrede, onmenselijke, of vernederende behandeling en bestraffing. Vandaag wordt internationaal stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT). Conform dit verdrag heeft Nederland in 2011 een aantal organisaties gezamenlijk aangewezen als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Samenwerkend in NPM-verband houden zij, elk met hun ...

 • Inspectiebericht: Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in De Woenselse Poort

  22-06-2016

  Onlangs ontving de Inspectie Veiligheid en Justitie een piketmelding over de zelfmoord van twee cliënten van de Forensisch Psychiatrische Afdeling van De Woenselse Poort. Dit was voor de Inspectie aanleiding voor een oriënterend bezoek en een korte schouw.

 • Rapport: Vijfde onderzoek vorming nationale politie

  20-06-2016

  Vanaf het begin van de reorganisatie onderzoekt de Inspectie Veiligheid en Justitie halfjaarlijks een aantal belangrijke doelstellingen bij de vorming van de nationale politie. In dit vijfde onderzoek schetst de Inspectie of, en zo ja op welke wijze, basisteams en districtsrecherche bij Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) en High Impactcrimes (HIC) een zaak in behandeling nemen (screenen en wegen) en hoe daarop wordt gestuurd.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Direct naar

Gerelateerde websites

Twitter

Volg de InspectieVolg de Inspectie
@InspectieVenJ