Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

Foto: Bommels fotoshop

Actueel

 • Rapport: Huidige situatie meldkamers

  27-03-2015

  De inrichting en de taakuitvoering van de meldkamers is zowel tussen als binnen de disciplines zeer divers. Ook zijn veel meldkamers op dit moment op het gebied van continuïteit kwetsbaar. Meldkamers kunnen niet of beperkt taken van andere meldkamers overnemen. Ze beschikken niet of over een beperkte uitwijklocatie. Daarbij ontbreekt het aan sturing op het beheer van de meldkamer en aan een algehele risico-inventarisatie ten aanzien van de continuïteit. Tot slot voeren veel meldkamers ...

 • Duikongeval Koedijk 4 augustus 2014

  27-03-2015

  Het brandweerduiken in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ingewikkeld en op onderdelen onduidelijk georganiseerd. Procedures en voorschriften zijn onvoldoende duidelijk en het oefenen vertoont manco’s. Dat zijn de conclusies van het onderzoek dat de Inspectie Veiligheid en Justitie deed naar de inzet van een duikploeg in het Noord-Hollands kanaal in Koedijk. Op 4 augustus 2014 kwam daarbij een brandweerduiker om tijdens zijn werk.

 • Rapport: Parate kennis bevoegdheden politie

  25-03-2015

  Er valt duidelijk winst te boeken ten aanzien van het niveau van de parate kennis van politieambtenaren in de basispolitiezorg (BPZ) op het punt van hun basisbevoegdheden. De borging van die parate kennis in en door de organisatie ontbreekt. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

 • Missie en visie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.