Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Rapport: Casusonderzoek Drenthe - Onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind

  27-05-2016

  De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie zijn van oordeel dat de betrokken organisaties en professionals weliswaar gewerkt hebben volgens de geldende protocollen, maar dat zij daarbij onvoldoende aandacht hebben gehad voor de situatie van het kind. Veiligheidsrisico´s werden onvoldoende in beeld gebracht, informatie onvoldoende gedeeld.

 • Rapport: Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen - Casuïstiek Rotterdam

  26-05-2016

  De samenwerkende rijksinspecties jeugd/sociaal domein hebben onderzoek verricht naar een calamiteit die zich begin 2015 heeft voorgedaan in Rotterdam. Het rapport is vanochtend door de inspecties gepresenteerd aan de woordvoerder jeugd/zorg van de verschillende fracties in de Rotterdamse gemeenteraad en vervolgens aangeboden aan wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs, Jeugd en Zorg.

 • Jaarbericht 2015

  24-05-2016

  Op 24 mei 2016 is het Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie aangeboden aan de Tweede Kamer. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Direct naar

Gerelateerde websites

Twitter

Volg de InspectieVolg de Inspectie
@InspectieVenJ