Home | Inspectie Veiligheid en Justitie

 • Asiel en migratie

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

 • Brandweerpost op Saba

  BES-eilanden

  De Inspectie Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor, respectievelijk betrokken bij, de uitvoering van toezicht op de BES-eilanden.

 • Brandweerauto met brandweermannen aan het werk

  Nationale veiligheid

  Onder het toezichtgebied van de Inspectie Veiligheid en Justitie vallen rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweer en incidenten burgerluchtvaart.

 • Alarmcentrale Politie Rotterdam-Rijnmond

  Politie

  Het toezicht van de Inspectie Veiligheid en Justitie richt zich op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie.

 • Busje van Dienst Vervoer en Ondersteuning

  Sanctietoepassing en Jeugd

  Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering.

Actueel

 • Rapport: Incidentonderzoek Udo D.

  18-08-2016

  Naar aanleiding van een zeer ernstig geweldsdelict op 19 oktober 2015, waarbij een vrouw op straat werd gedood en een andere vrouw werd verwond door Udo D., is onderzoek gedaan naar het handelen van betrokken instanties. De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben onderzocht of de politie, het Openbaar Ministerie, de burgemeester en GGZ Friesland, in de periode voorafgaand aan de tragische gebeurtenissen hebben gehandeld zoals van hen mag worden verwacht.

 • Plan van aanpak De inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio

  12-08-2016

  De Inspectie Veiligheid en Justitie ontvangt regelmatig signalen over de repressieve brandweerzorg (dit is onder andere het blussen van branden en het verlenen van hulp, bijvoorbeeld bij ongevallen). Ook ontvangt de Inspectie soms signalen over de bestrijding van een specifieke brand.

 • Plan van aanpak vervolgonderzoek 'De identificatie van asielzoekers in Nederland'

  20-07-2016

  De identificatie en registratie van asielzoekers wordt in Nederland uitgevoerd door de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en heeft als primaire doelstelling de vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfstitel/status van de asielzoeker. Daarnaast draagt het bij aan het bestrijden van onder meer mensensmokkel en mensenhandel en van openbare veiligheidsproblematiek, zoals terrorisme.

 • Meer actuele berichten

Over de Inspectie

Uitgelicht

 • De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken toezicht op het terrein van veiligheid en justitie om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, om risico‚Äôs te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Direct naar

Gerelateerde websites

Twitter

Volg de InspectieVolg de Inspectie
@InspectieVenJ